Afet Bölgesindeki Aile Sağlığı Merkezi Çalışanlarının Mali Haklarına İlişkin Önemli Düzenleme
05 Nisan 2023, Çarşamba

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile afet bölgesindeki aile sağlığı merkezi çalışanlarının mali haklarına ilişkin önemli düzenlemeler yapıldı.

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre;

› Aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının ödemeleri (kayıtlı kişiler için ödenecek ücret, tarama ve takip katsayısı ile teşvik ödemeleri), ayrı ayrı hesaplanarak afet durumundan önceki son aya ait aylık ücretlerinden az olmamak üzere yapılacak.

› Hizmet sunumuna devam edemeyen aile hekimliği birimlerinin afet durumundan önceki son aya ait gider ödemesi, 6 ay boyunca ödenmeye devam edilecek. Bu birimler, il sağlık müdürlükleri tarafından gösterilen yerlerde hizmet sunumuna devam edebilecek.

› Kayıtlı kişi sayısının bin kişinin altına düşmesi nedeniyle sözleşmenin feshi hükümleri uygulanmayacak.

› Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarından, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği gereği yapılan kesintiler, bu ödeme döneminde yapılmayacak.

› Bu uygulamalar, genel hayata etkili afetin yaşanmasından itibaren altı ay süre ile uygulanacak.

› Ayrıca aile sağlığı merkezlerine görevlendirilen geçici aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarına yapılacak olan teşvik ek ödemeleri, emsali çalışanlarla aynı olacak şekilde ödenecek.

Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız görüşmelerde ilettiğimiz ve 16 Mart 2023 tarihinde duyurusunu da yaptığımız afet bölgesinde görevli aile sağlığı merkezi çalışanlarına yönelik taleplerimiz karşılık buldu.

 

PAYLAŞ :